Profesionálně zpracujeme Vaše zásilky a rozešleme na adresy vybraných cílových skupin zákazníků.

Hromadná adresná distribuce tiskovin - Direct Mailing je efektivní marketingový nástroj pro přímou adresnou komunikaci se stávajícími zákazníky, dodavateli, odběrateli i pro získávání nových klientů. Tento efektivní nástroj je určen pro Vás, kteří chcete rozeslat prospekty, katalogy, ceníky, pozvánky, vícelistové vkládané nabídky, novoročenky, upomínkové předměty, vzorky či zajistit spotřebitelskou soutěž. Výhodou je nejen výrazná úspora na poštovném, ale především rychlost štítkování, třídění a balení desetitisíců zásilek denně, což sebou v konečném důsledku nese výraznou finanční i časovou efektivitu. Profesionálně zpracujeme Vaše zásilky a rozešleme je na adresy vybraných skupin Vašich klientů.

Nabízíme jak komplexní řešení, tak možnost využít pouze jednotlivé služby Direct Mailingu. (Tisk, adresné databáze, mailing…).

DIRECT MAILING 
HROMADNÉ ROZESÍLÁNÍ ZÁSILEK

direct marketing, hromadné rozesílání poštovních zásilek

ADRESNÉ DATABÁZE 
CÍLOVÝCH SKUPIN ZÁKAZNÍKŮ

Adresné databáze

VÝROBA TISKOVIN
PRO ROZESÍLÁNÍ ZÁKAZNÍKŮM

Výroba tiskovin pro rozesílání zákazníkům

Hromadné rozesílání tiskových zásilek 
- Vládání příloh dle udané pozice
- Ruční i strojové knihařské zpracování
- Balení poštovních zásilek do fólií
- Adresování, tisk a lepení adresných etiket
- Poštovní svazkování, třídění a expedice
- Výrazné slevy na poštovném
- Zpracování vrácených zásilek
- Denně zpracujeme desetitisíce zásilek !!

Analytické práce s databázemi
- Segmentace zákazníků dle cílových skupin
- Správa klientských databází, segmentace
- Eliminace duplicitních dat databází

- Rozdělení titulů, jmen, příjmení aj. dat

- Číštění a úpravy adres dle zadání
- Přiřazování oslovení v 5. pádě - vokativ
- Kontrola a doplnění PSČ dle katalogu
- Sestavení databází vrácených zásilek

Kompletní výroba tiskovin

- Prospekty, katalogy, letáky, merkantélie, aj.

- Fotografování výrobků, objektů a služeb

- Grafické a typografické zpracování tiskovin

- Optimalizace textů, korektury 

- Předtisková příprava, nátisky, plotry

- Kvalitní plnobarevný plošný i rotační tisk

- Knihařské zpracování V1, V2, V4, V8

- Individuální cenové kalkulace

YOUMAIL
STUDIO IMAGE 2000, reklamní a marketingová společnost, Czech Republic, 760 01 Zlín, Bartošova 15, tel.: +420 577 210 058, +420 577 436 230, +420 602 753 443, +420 602 341 845, skype: Youmail, email: info@youmail.cz  

 

© 1991-2017 YOUMAIL